De Bosrank logo

Untitled

U bent hier: Start > Lifestyle > Bioritme

Untitled

BIORITME


Ken uw Bioritme !

De chronobiologie is de wetenschappelijke discipline, die zich bezig houdt met het bestuderen en het opsporen van de ritmen in de natuur en bij levende wezens.
De Griekse natuurfilosoof Heraklitus (540-480 v. Chr.) heeft reeds de ritmes aangetoond met zijn 'Panta rhei' (alles vloeit of beweegt).
Bioritmen be´nvloeden niet alleen je lichaam, maar ook je geest en je emoties. Iedereen heeft een interne biologische klok, de zogenaamde circadiaanse ritmes, die een invloed heeft op een aantal lichaamsfuncties en ook ons gedrag be´nvloedt.

Onze levenscyclus is aan een verschillende ritmische cycli onderworpen. Deze cycli beginnen op een positieve manier bij de geboorte.
Na een aantal dagen kruisen ze de nullijn en gaan dan naar negatief, om van daaruit weer de nullijn te kruisen en naar positief over te gaan.
Het is dus een ritmische beweging van positief naar negatief en weer naar positief en zo verder. De cycli herhalen zich dus steeds weer opnieuw.

De overgang van positief naar negatief wordt als 'kritiek' beschouwd. De positieve fase is deze van energie hebben en actief zijn. De negatieve fase is deze van tot rust komen, creatief zijn.
De dagen dat de nullijn gekruist wordt loopt er al iets gemakkelijker iets verkeerd, zijn we misschien iets minder alert.
Het geboortetijdstip is het meest kritieke moment van deze dag. Hoe we met een kritieke dag omgaan hangt vooral van jezelf af.

Meestal stelt men de verschillende ritmes voor op een rechte lijn. De verschillende cycli gaan van boven (positief) over de nullijn (kritiek) naar beneden (negatief) en zo weer over de nullijn (kritiek) naar boven (positief).
Omdat iedere cyclus verschillende dagen duurt krijgen we dus een waaier aan 'golven' op deze rechte lijn.
Deze theorie van bioritme is als eerste ontdekt door Wilhelm Fliess en Hermann Swoboda, later door anderen verder uitgediept.

Het bioritme omvat 4 verschillende ritmes:

Het emotionele ritme
Het verstandelijke ritme
Het fysieke ritme
Het intu´tie ritme

Het emotionele ritme herhaalt zich elke 28 dagen
Het verstandelijke ritme herhaalt zich elke 33 dagen
Het fysieke ritme herhaalt zich elke 23 dagen
Het intu´tie ritme herhaalt zich elke 38 dagen

Het bioritme wordt dus berekend aan de hand van de geboortedatum.
U kan gratis uw bioritme voor 1 maand aanvragen.
Om uw emotionele, verstandelijke en fysieke bioritme te laten bepalen:
contacteer ons!
Copyright (c) 2000-2018 - De Bosrank. Op de gehele website van De Bosrank zijn auteursrechten van toepassing. Niets van de gehele website mag, op welke wijze dan ook, worden overgenomen of gerepliceerd.