Back to Top

Opleidings - & Kenniscentrum voor Bachbloesems en Bewustwording

headerfacebook headerlinkedin

BOEKEN

 

INZICHT IN BACHBLOESEMS & GEZONDHEID – Auteur Suzanne Wouters

Gedurende vele jaren heb ik mij verdiept in Bachbloesems en de visie van Dr. Edward Bach. Geleidelijk aan kwam ik er achter dat dit systeem ontwikkeld door Dr. Bach zo ingenieus in elkaar steekt dat het ons een handvat aanreikt om terug in balans te komen of deze te behouden.

Al deze kennis heeft al geresulteerd in vier boeken. Mijn eerste  boek ‘In de voetsporen van Dr. Edward Bach’, is verschenen in 2010, het tweede boek ‘Het leven is zo eenvoudig!’ in 2011. Mijn derde boek ‘Liefde, Bachbloesems en Planeten’ is in 2013 verschenen en in 2015 is ‘Vrede van onderuit’ verschenen, telkens bij Uitgeverij Partizaan.

Nadat ik het “Inzichtschema” ontdekt had, kreeg ik nog veel meer inzicht en hierdoor ook meer inzicht in
gezondheid. Dit inzicht is essentieel om onze gezondheid te behouden of te herstellen.

 

Tezamen met deze vier boeken krijgt u aan de hand van dit vijfde boek niet alleen inzicht in Bachbloesems, maar ook in gezondheid. Hoe werkt het zelfhelend vermogen van het lichaam? En hoe kunnen we hier inzicht in krijgen om dit optimaal te ondersteunen?

Na het lezen van dit boek kan je ervaren hoe spectaculair het zelfhelend vermogen van ons lichaam is. Inzicht in dit zelfgenezend vermogen is dan ook van essentieel belang. En zorgt ervoor dat u uw leven positief kan veranderen.

In dit boek staan zowel het ‘gewone’ inzichtschema als het inzichtschema van de 12 stappen in emotionele balans uitgelegd. Hierdoor wordt het werken met Bachbloesems naar een hoger niveau getild en kan men de Bachbloesems gaan toepassen juist zoals Dr. Edward Bach het echt bedoeld heeft.

Om effectief met deze schema’s te werken is de Opleiding Bachbloesemadviseur ten zeerste aan te raden.

Ik hoop dat dit boek je meer inzicht en kennis geeft en dat het een leidraad mag zijn op je weg naar een gelukkig leven.

 

U kan het boek bestellen via onze online-shop: Bestel hier

Prijs: 18,95 Euro

ISBN: 9789464076653

Uitgeverij Partizaan

 

VREDE VAN ONDERUIT – Een lichtpunt voor de wereld – Auteur Suzanne Wouters

Dit vierde boek ‘Vrede van onderuit’ gaat helemaal naar de kern van het leven en toont aan dat vrede enkel van onderuit kan ontstaan.

In een wereld waar nog steeds zoveel geweld en agressie bestaat, is het meer dan ooit belangrijk om van onderuit vrede te brengen.

Dit boek biedt je inzicht en wanneer je dit inzicht ook daadwerkelijk gaat toepassen, komt er meer geluk en vrede in je leven.

 

En we gaan zien dat hoe meer mensen dit gaan toepassen er niet alleen vrede in het eigen leven komt, maar vrede in gans de wereld.

Omdat juist de negatieve gemoedstoestanden er voor zorgen dat wij uit balans raken, legt de auteur ook het verband tussen de 7 principes en de 7 Bachnosoden en de daarbij horende Bachbloesems.

 

Hierdoor past alles wondermooi in elkaar en ga je merken dat alles samenhangt.

Het boek bevat verschillende korte ‘Meditatieteksten’ met daarnaast een kleurenfoto, hierdoor kan de lezer nog beter deze teksten tot zich laten doordringen.

De witte roos op de cover staat symbool voor ware liefde, vrede en geluk. Tevens druk ze spirituele ontplooiing uit, wat aangeeft dat men steeds verder inzicht krijgt naarmate men de Universele Liefde beter begrijpt.

 

De witte roos staat ook bekend als ‘Lichtvonk’ of ‘Oervertrouwen’ en kan zowel een nieuw begin als een afscheid impliceren.

Een afscheid van de oude manier van leven en een nieuw begin met meer inzicht en liefdevol handelen.

Een witte roos staat ook symbolisch voor hoop, hoop voor de mensheid.

Zoals altijd gebruikt de auteur geen moeilijke woorden, maar beschrijft ze het inzicht op zo’n manier dat het voor iedereen te begrijpen is.

 

Hierdoor kan iedereen terug in balans komen en vrede, geluk en liefde in zijn leven ervaren.

Laten we vandaag nog beginnen met vrede in ons eigen leven te brengen en mag dit een vredesvuur ontsteken dat zich over gans de wereld kan verspreiden!

 

U kan het boek bestellen via onze online-shop: www.bachbloesemsonline.be

Prijs: 14,95 Euro.

ISBN-nummer: 9789492007162.

Uitgeverij Partizaan

 

LIEFDE, BACHBLOESEMS EN PLANETEN – De zoektocht naar wie je echt bent – Auteur Suzanne Wouters

Dit derde boek is de kroon op het werk. In dit boek maak je kennis met de methode om je leven op een eenvoudige manier in evenwicht te brengen.

Iedereen die de informatie uit mijn twee vorige boeken goed toepast, krijgt met dit derde boek de ultieme kennis om echt te leven volgens de oorspronkelijke gelukkige principes.

 

Tevens wordt in dit derde boek de relatie tussen Bachbloesems en Planeten en Dierenriemtekens uitgelegd.

Dit is een fascinerende manier om je karakterbloesems te bepalen. De auteur heeft deze link tussen Planeten en Dierenriemtekens kunnen leggen door haar groot inzicht in de bloesems van Dr. Edward Bach.

 

Ik ben er in geslaagd om alle karakterbloesems te koppelen aan de planeten.

Met andere woorden, wanneer je de geboortedatum, -uur en -plaats kent kan je iemand al zijn karakterbloesems bepalen. Dus niet 1 karakterbloesem, maar allemaal.

Natuurlijk dient het gesprek altijd het uitgangspunt te zijn, maar je kan dan verifiëren of je juist zit qua karakterbloesems. Dus dit is een mooi hulpmiddel.

Dr. Bach was hier ook heel formeel in: je mag je niet blind staren op ?de planeten?, maar ze zijn dus een heel nuttige tool.

 

Ik heb dit ondertussen heel wat keren geverifieerd en het blijkt telkens te kloppen. Wanneer je dan de karakterbloesems kent, kan je aan de hand van het inzichtschema alles heel mooi in beeld brengen en krijg je meer inzicht.

 

We zien dus dat we snel en efficiënt iemand zijn karakterbloesems kunnen duiden.

Maar OPGELET!!

Het vervangt nooit het vraaggesprek met de klant. Het vraaggesprek is ALTIJD het uitgangspunt!!

Het is ook niet de bedoeling dat je de Planeten-tool als ‘uitgangspunt’ gaat nemen.

Men dient altijd eerst zelf de karakterbloesems te duiden en daarna eventueel te checken met de ‘planeten’.

 

We worden niet alleen beïnvloed door de planeten, maar ook door omgeving, familie en voorouders.

Heel soms komen de bloesems die uit de ‘planeten’ komen, niet zo zeer overeen met deze welke na een vraaggesprek naar voren komen.

Dan dient men zeker verder te ‘zoeken’ en te kijken wat nu echt de karakterbloesems zijn.

 

En dikwijls zien we dan dat de bloesems uit de ‘planeten’ toch de enige juiste waren!

En dat er meer achter de façade ligt dan dat wat men in eerste instantie dacht.

Dus gebruik de ‘planeten-tool’ op de juiste manier.

De ‘Planeten/Bachbloesems’ is een mooie en praktische tool.

Gebruik hem ook als dusdanig!!

 

Het boek bevat volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Ontmoeting met je Ware Zelf

Hoofdstuk 2: Energie en frequenties

Hoofdstuk 3: Bachbloesems & planeten/dierenriemtekens

Hoofdstuk 4: Medeleven en compassie

Hoofdstuk 5: Liefde als Universele Code

 

De drie boeken van de auteur vormen een ‘drieluik’ die tezamen zo’n grote informatie bevatten om je leven op een positieve manier te veranderen.

Voor iedere coach, begeleider of Bachbloesemconsulent is dit drieluik een onmisbare leidraad om klanten te begeleiden naar een gelukkig en vreugdevol leven.

 

U kan het boek bestellen via onze online-shop: www.bachbloesemsonline.be

Prijs: 16,95 Euro.

ISBN-nummer: 9789490243852.

 

HET LEVEN IS ZO EENVOUDIG! Een leven zonder zorgen met VeraAmi® –

Auteur Suzanne Wouters

Met dit tweede boek wil ik iedereen de nodige informatie geven om op een eenvoudige manier zich terug goed in zijn vel te voelen.

Dit boek is de leidraad om samen met de VeraAmi® methode te gebruiken. Naast de theoretische uitleg worden tevens de toepassingen/oefeningen van VeraAmi® duidelijk uitgelegd in het boek.

 

Ik heb dit boek geschreven vanuit mijn ervaring dat veel mensen moeite hebben om dingen echt te veranderen in hun leven en dikwijls op zoek zijn naar wie ze echt zijn.

Telkens opnieuw komen ze in dezelfde situaties terecht, dit komt omdat het onderbewustzijn altijd op dezelfde manier reageert. We dienen dus het onderbewustzijn opnieuw te herprogrammeren, zodanig dat we niet steeds met deze problemen geconfronteerd worden.

 

Omdat ik van mening ben dat ‘gelukkig zijn’ op een eenvoudige manier te realiseren is, is VeraAmi® ontstaan.

Blijf niet langer ‘in de schaduw’, er is een andere weg – de weg van het Licht. Maak er NU kennis mee en verander uw leven.

 

Volgende hoofdstukken komen aan bod:

Hoofdstuk 1: VeraAmi®

Hoofdstuk 2: Het leven is zo eenvoudig

Hoofdstuk 3: De valkuil van het Nu

Hoofdstuk 4: Energievibraties en ego

Hoofdstuk 5: Vertrouwen en loslaten

Hoofdstuk 6: Bachbloesems en evenwicht

Hoofdstuk 7: Oefeningen VeraAmi®

 

Vertrek op reis, de meest opwindende reis ooit: de reis naar wie u echt bent!

‘Het leven is zo eenvoudig!’ is een boek om telkens opnieuw ter hand te nemen en steeds een beter inzicht te krijgen in ‘het leven’.

 

U kan het boek bestellen via onze online-shop: www.bachbloesemsonline.be

Prijs: 14,95 Euro.

ISBN-nummer: 9789490243302.

 

IN DE VOETSPOREN VAN DR. EDWARD BACH – Auteur Suzanne Wouters

In dit boek tracht ik de ‘voetsporen van Dr. Bach’ te volgen en aan te tonen dat Bachbloesemtherapie meer dan gewoon wat druppels nemen is.

Bachbloesemtherapie is inzicht krijgen in jezelf, beseffen wat het leven is en wie je echt bent.

“Ken uzelf.” Deze woorden waren ook al het uitgangspunt van Socrates en zijn van eeuwige betekenis. Geen beter advies is ooit geven.

 

Wanneer men dit begint te begrijpen, leidt het tot diepgaande inzichten over de hele schepping. Het maakt ongelukkig zijn, angst, verdriet, twijfel, en alle negatieve emoties zinloos en overbodig.

 

In het boek worden de 3 peilers van de Bachbloesemtherapie duidelijk uitgelegd.

Wanneer we echt inzicht in dit alles verkrijgen, gaan we merken hoe eenvoudig het leven is. We hoeven ons geen zorgen te maken en te piekeren of dit of dat wel in orde gaat komen. We vertrouwen er gewoon op dat alles goed komt. Alles draait om inzicht in het leven en te beseffen wie we echt zijn.

 

Voor veel mensen is dit moeilijk, omdat ze zo halsstarrig vasthouden aan hun opvattingen. Maar ook speelt angst dikwijls een rol. Angst om wat er zou kunnen gebeuren, angst om de verantwoordelijkheid te nemen.

En in de meeste gevallen spreekt ons ego ook nog een deftig woordje mee. Wanneer we op zoek gaan naar ons Ware Ik en die ook vindt, gaat er een heel nieuwe wereld voor ons open. Een wereld waarin het leven zo eenvoudig en gemakkelijk is en waar we heel gelukkig kunnen zijn.

 

Door lange tijd te onderzoeken hoe Dr. Bach zijn Bachbloesemtherapie ontwikkeld heeft, kwam ik tot de conclusie dat deze therapie erg ingenieus in elkaar steekt.

Maar aan de andere kant ook zo klaar helder is, dat iedereen die het echt begrijpt, zowel van de eenvoud als de complexiteit overtuigd raakt.

Daarnaast bevat het boek ook een andere manier van toepassen van de Bachbloesems, namelijk via de energiepunten.

 

Aangezien Bachbloesems energetisch werken is het logisch dat ze via energiepunten nog veel beter en sneller resultaat geven.

In het boek staan de 38 energiepunten uitgelegd, zodoende dat het gemakkelijk is om de punten te vinden. Zowel de energiepunten op het lichaam als de energiepunten op de handen staan klaar en duidelijk, met foto, in het boek uitgelegd.

 

Volgende hoofdstukken komen aan bod:

Hoofdstuk 1: Dr. Edward Bach

Hoofdstuk 2: Inzicht in het leven

Hoofdstuk 3: Ontdekking Bachbloesemtherapie

Hoofdstuk 4: Bachbloesems en meridianen & chakra’s

Hoofdstuk 5: Bachbloesems en energiepunten

Hoofdstuk 6: Toepassing Bachbloesems en energiepunten

Hoofdstuk 7: Wie zijn we echt?

 

Ik hoop met mijn boek, een handvat aan te reiken aan al diegenen die zoekende zijn, zodoende kunnen ze hun weg vinden en gaan ze dan samen met mij kunnen beamen dat: ‘hoe verder je doordringt tot de kern, hoe meer je gaat merken hoe eenvoudig alles is’.

 

‘In de voetsporen van Dr. Edward Bach’ is een openbaring en zeker een must voor iedereen die met Bachbloesems werkt.

U kan het boek bestellen via onze online-shop: www.bachbloesemsonline.be

Prijs: 17,95 Euro.

ISBN-nummer: 9789490243128.