Back to Top

Opleidings - & Kenniscentrum voor Bachbloesems en Bewustwording

headerfacebook headerlinkedin

Inzichtschema

 

Bachbloesemtoepassing is niet enkel druppeltjes nemen, het is inzicht krijgen in jezelf.

Dikwijls zeggen mensen ‘ik weet niet waarom ik zo reageer’, dan is het natuurlijk moeilijker om dit te veranderen.

Wanneer we de verbanden tussen de Bachbloesems onderling goed begrijpen dan krijgen we er ook meer inzicht in. We kunnen dan aantonen ‘waarom’ iemand op een bepaalde manier reageert.

Deze personen begrijpen dan veel beter zichzelf en hun reacties, omdat ze weten van waaruit ze zijn ontstaan.

De praktijk heeft uitgewezen dat deze verbanden altijd weer voor 100 % kloppen.

We kennen de meridianen vanuit de Chinese acupunctuur. In de Chinese acupunctuur zien we een groot aantal ‘energiepunten’ op het lichaam.

Door deze energiepunten te stimuleren gaat men trachten het lichaam terug in evenwicht te brengen.

Vermits ik ervan overtuigd ben dat Dr. Bach ook kennis had van acupunctuur, ben ik verder onderzoek gaan doen naar deze ‘energiepunten’.

 

Na vele onderzoeken ben ik uiteindelijk tot 38 energiepunten op het lichaam en 38 energiepunten op de hand gekomen.

Wanneer we de juiste Bachbloesem op een van deze energiepunten gaan aanbrengen en daarnaast de juiste Bachbloesem gaan innemen, zien we dat het resultaat veel beter gaat zijn.

Het zijn onze karaktergemoedstoestanden die, meestal in de vroege kinderjaren, uit evenwicht raken.

Het lichaam tracht altijd zich zelf terug in evenwicht te brengen. Wanneer dus een gemoedstoestand uit evenwicht raakt zal het lichaam proberen dit evenwicht te herstellen.

Met andere woorden, raakt er een meridiaan/energiepunt uit evenwicht zal zijn tegenhanger de balans proberen te herstellen.

Dit is zeer belangrijk. Vermits wij hierdoor een veel beter inzicht krijgen in welke bloesems (gemoedstoestanden) uit evenwicht zijn.

Dit geldt voornamelijk voor de 12 Healers, maar ook de andere bloesems spelen hier een rol in.

Dr. Bach heeft zelf al aangegeven dat de negentien overige bloesems de 12 Healers en 7 Helpers konden ondersteunen.

Als er een blokkade op een meridiaan/energiepunt zit, krijgt de tegenhanger het evenwicht moeilijk herstelt.

Dan gaat het lichaam weer trachten de balans te herstellen door de helper van de eerste meridiaan in te schakelen.

 

Hieronder zie je een voorbeeld van de gemoedstoestand ‘angst’ en de bloesem Mimulus:

MIMULUS/Aspen – ROCK ROSE – GENTIAN/Mustard

ROCK ROSE/Star of Beth. – MIMULUS – CLEMATIS/Honeysuckle

CH 1 : OLIVE/Hornbeam

 

Zoals je kan zien gaan er heel wat verschillende gemoedstoestanden/bloesems uit balans wanneer de karakterbloesem Mimulus uit evenwicht gaat.

Hierbij zien we praktisch altijd dat de bij de karakterbloesem horende ondersteunende bloesem (van de overige 19 bloesems) ook uit evenwicht is.

Met Bachbloesems werken volgens dit inzichtschema opent echt een ander perspectief qua inzicht en begrijpen.

 

Tijdens de professionele Opleiding Bachbloesemadviseur kan je het ganse Inzichtschema leren.

 

Hieronder kan je de uitleg van een paar energiepunten en de bijhorende Bachbloesems vinden.

MIMULUS

Het Mimulus-punt bevindt zich aan de binnenkant van de voet, juist achter de enkel.

Mimulus is de bloesem die geassocieerd is met angst, meer bepaald angst waarvan de oorzaak bekend is. Bij Mimulus is de angst weg als de oorzaak voor de angst weg is. Maar heel dikwijls treedt de angst op in een ‘niet-angstige’ situatie, met andere woorden de angst is ongegrond.

Het stimuleren van het Mimulus-punt helpt om moedig een situatie onder ogen te zien en zo meer vertrouwen te krijgen.

 

GENTIAN

Het Gentian-punt bevindt zich aan de achterkant van het been, ongeveer in het midden tussen de knie en de voet – iets naar de buitenkant.

Gentian is de bloesem voor mensen die twijfelen en pessimistisch zijn. Ze hebben weinig vertrouwen op een goede afloop.

Ze zijn ontmoedigt en moedeloos als gevolg van een tegenslag. Een typische eigenschap van Gentian is de tendens tot zuchten.

Het stimuleren van het Gentian-punt gaat er voor zorgen dat je problemen in het juiste perspectief kunt zien en weet welke oplossingen je dient te nemen.

Het gaat er voor zorgen dat je optimistischer word.

 

HORNBEAM

Het Hornbeam-punt bevindt zich juist boven de wenkbrauwen.

Hornbeam is de bloesem voor mentale uitputting. Zij schatten het werk dat voor hen ligt altijd zwaarder in dan dat het in werkelijkheid is.

Het is de bloesem voor het ‘maandagmorgen’-gevoel. Hornbeam personen hebben dikwijls nood aan stimulerende dingen, zoals koffie.

Het stimuleren van het Hornbeam-punt helpt om terug meer energie te krijgen.